potravinová banka brno brontosaurus Sociálno - zdravotná a bytová komisia

Predseda

 • MUDr. Peter Daňo

Členovia

 • Ing. Zita Bednáriková
 • Alžbeta Gurínová
 • Ing. Margita Breznická
 • Mgr. Anna Gajdošová
 • PhDr. Erik Trenčan
 • Mária Gurínová
 • Jozef Knápek
 • Mgr. Margita Šumichrastová
 • Eva Vavrušová
 • Jarmila Raftlová
 • Janette Macharová